Tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

HỒNG NHÂN |

(QNO) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đội ngũ phóng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở tỉnh và các huyện, thành phố.Các phóng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên đã được đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã giới thiệu, hướng dẫn chi tiết các nội dung gồm những khái niệm cơ bản, pháp luật về bình đẳng giới; Chiến lược quốc gia và chương trình quốc gia về bình đẳng giới; Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam đến năm 2015; Truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và những nội dung cần lưu ý khi tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Những kiến thức này được trang bị cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền về bình đẳng giới, đưa được chính sách pháp luật về bình đẳng giới đến với đông đảo nhân dân qua các phương tiện truyền thông đại chúng. HỒNG NHÂN