Tập huấn về kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể dựa vào cộng đồng

HỮU TIẾN |

Từ ngày 24 đến 28.10, tại Làng truyền thống Cơ Tu huyện Tây Giang, Sở VH-TT&DL phối hợp với Cục Di sản văn hóa Bộ VH-TT&DL, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và Phòng VH-TT huyện Tây Giang tổ chức tập huấn kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể dựa vào cộng đồng cho hơn 20 học viên là nghệ nhân của 2 xã A Nông và Lăng.

Tại các buổi tập huấn, báo cáo viên đã trực tiếp hướng dẫn công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể với các nội dung: Kiểm kê, nhận dạng di sản văn hóa phi vật thể dựa vào cộng đồng, mục đích và hình thức thể hiện; Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm kê; Phương pháp thu thập thông tin (quan sát, ghi chép, phỏng vấn, ghi âm…).

HỮU TIẾN