Thăng Bình tập huấn quản lý di sản, di tích

VĂN TOÀN |

(QNO) - Trường Trung cấp Văn hóa - nghệ thuật và du lịch Quảng Nam vừa phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức lớp tập huấn quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản, di tích năm 2018 cho 60 học viên là cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn văn hóa từ huyện đến cơ sở.

Học viên được truyền đạt các nội dung về các loại hình di tích, thực trạng của di tích tại Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng; nghiệp vụ công tác quản lý di tích, di sản; những văn bản pháp quy về quản lý di sản, di tích. Học viên còn được tham gia khảo sát, tham quan thực tế tại khu di tích Mỹ Sơn để có cách nhìn tổng quan về công tác quản lý và bảo tồn di tích.

VĂN TOÀN