Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án bảo tồn khu di tích Mỹ Sơn

HOÀNG THƠ |

UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới Khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên), từ nguồn tài trợ của Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ. Ban chỉ đạo thực hiện dự án gồm có 6 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Mỹ Sơn đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Được biết, từ tháng 1.2018 đến nay, tại Mỹ Sơn, các chuyên gia Ấn Độ đang thực hiện chương trình năm thứ 2 (2017-2018) của dự án ở các nhóm tháp H, K và A.  Đây là dự án được Chính phủ hai nước Ấn Độ và Việt Nam ký kết từ năm 2015, kéo dài 5 năm (2016 - 2021) với kinh phí hơn 60 tỷ đồng, trong đó Chính phủ Ấn Độ tài trợ hơn 50 tỷ đồng.

HOÀNG THƠ