Thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

HÀ AN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, do ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch hội đồng, ông Đinh Hài - Giám đốc Sở VH-TT&DL làm Phó Chủ tịch cùng 9 ủy viên.

UBND tỉnh giao hội đồng có nhiệm vụ tổ chức họp xét chọn, đề nghị Hội đồng cấp nhà nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho các nghệ nhân ở tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định tại Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25.6.2014 của Chính phủ. Sở VH-TT&DL là cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu, thực hiện đúng quy định, tham mưu thành lập Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

HÀ AN