Thành lập Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn

CHÂU NỮ |

Ngày 13.8, UBND tỉnh phê duyệt dự án thành lập Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn, nằm trên địa giới hành chính của 2 xã Duy Phú và Duy Hòa (Duy Xuyên) với diện tích hơn 1.160ha. Kinh phí thực hiện đến năm 2025 hơn 96 tỷ đồng. 

Trong đó, thực hiện chương trình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hơn 3,2 tỷ đồng; chương trình phục hồi sinh thái rừng 1,59 tỷ đồng (gồm khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 36ha rừng; trồng cây cảnh quan và trồng bổ sung cây bản địa với 15 nghìn cây); chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng hơn 90,7 tỷ đồng (gồm xây dựng trụ sở ban quản lý, xây dựng cơ sở hạ tầng trực tiếp phục vụ tham quan du lịch, xây dựng và nâng cấp các hạng mục, công trình); chương trình giáo dục môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học 440 triệu đồng.

Tiến độ đầu tư dự án chia thành 2 giai đoạn; giai đoạn I (2020 - 2022) với tổng kinh phí gần 75 tỷ đồng, giai đoạn II (2023 - 2025) hơn 21 tỷ đồng.

TAGS