Tiếp nhận hiện vật về văn hóa Chăm và lịch sử cách mạng

PHẠM VĂN BÍNH |

Sáng 10.11, Bảo tàng Quảng Nam tiếp nhận 2 hiện vật gồm Nam thần và mặt Ga la thuộc văn hóa Champa và một số hiện vật lịch sử cách mạng do ông Huỳnh Ngọc Bích và bà Phạm Thị Vinh hiến tặng. Đây là việc làm rất đáng trân trọng, nhằm góp phần làm phong phú cho đợt trưng bày ở bảo tàng trong thời gian sắp tới. Bảo tàng Quảng Nam rất mong đón nhận các hiện vật có liên quan đến lịch sử truyền thống và đấu tranh cách mạng của các tập thể, cá nhân đã từng sống và chiến đấu trên mảnh đất Quảng Nam.

PHẠM VĂN BÍNH