Tiếp tục tìm thấy hiện vật về di tích Nhà lao Hội An

LÊ QUÂN – NHƯ THẢO |

Ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và quản lý di sản văn hóa Hội An cho biết, trong năm 2017, trung tâm vừa sưu tầm thêm 12 hiện vật về Nhà lao Hội An xuất hiện trong giai đoạn từ năm 1967 - 1971, nâng tổng số hiện vật được tìm thấy và tiếp nhận lên đến hơn 50 hiện vật.

Phần lớn hiện vật là những kỷ vật về một thời đã qua của những con người từng bị giam cầm trong Nhà lao Hội An. Tất cả hiện vật này được Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An tiếp nhận và lưu giữ để phục vụ cho công tác trưng bày, giới thiệu sau này. Đồng thời trung tâm cũng tiến hành thu thập thông tin liên quan đến hiện vật để lập phiếu phục vụ việc bảo quản. Ông Trung cho biết, để làm phong phú kho tư liệu về di tích Nhà lao Hội An, thời gian tới, trung tâm sẽ đẩy mạnh tìm kiếm, sưu tầm thêm các hiện vật liên quan.

Được biết, Nhà lao Hội An do thực dân Pháp xây dựng để giam cầm những người tham gia các phong trào đấu tranh yêu nước ở Quảng Nam và các tỉnh Trung kỳ. Nhà lao nằm trong khuôn viên có diện tích 2ha, được bao bọc bằng hệ thống tường rào khép kín cao 4m. Từ năm 1908, nhiều tù nhân bị giam giữ tại đây, trong đó có các chí sĩ Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Châu Thượng Văn…

LÊ QUÂN – NHƯ THẢO