Tổ chức cuộc vận động sáng tác lời thơ, bài hát dân ca về Quảng Nam

HÀ AN |

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Quảng Nam (24.3.1975 - 24.3.2015), UBND tỉnh giao Hội Văn học - nghệ thuật Quảng Nam tổ chức cuộc vận động sáng tác lời thơ để chuyển thể thành bài hát dân ca và sáng tác bài hát dân ca về Quảng Nam trong toàn quốc.

Nội dung phải nêu bật truyền thống anh hùng của quân và dân Quảng Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là các thành quả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng... của tỉnh 40 năm qua. Mỗi tác giả có thể tham gia sáng tác một trong hai hoặc cả hai loại hình là thơ để chuyển thể thành bài hát dân ca và bài hát dân ca hoàn chỉnh, với các yêu cầu: về làn điệu, tập trung vào các làn điệu dân ca bài chòi như xuân nữ, xàng xê, cổ bản, hò Quảng; các điệu lý, hò vè Quảng Nam và khu 5. Về lời bài thơ để chuyển thể thành bài hát dân ca, phải là thơ lục bát với số câu tối thiểu cho mỗi bài là 40 câu. Hạn cuối nhận tác phẩm: ngày 31.1.2015, địa điểm nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh, số 5 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ. Điện thoại liên lạc: 0510.3859209 hoặc thư bài gửi qua hộp thư điện tử hvhntqnam@gmail.com.

HÀ AN