Tổ chức khánh thành lăng cá Ông

N.Q.VIỆT |

Ngày 21.11, UBND xã Bình Minh (Thăng Bình) và Ban Nhân dân thôn Bình Tịnh cùng ngư dân địa phương tổ chức lễ khánh thành lăng cá Ông được xây dựng tại bờ biển thôn Bình Tịnh.

Đây là khu thờ cá Ông hay thần Nam Hải theo cách gọi của ngư dân địa phương, thể hiện tín ngưỡng đặc thù của người dân vùng biển đối với vị thần đã che chở, độ trì cho họ trong các chuyến khai thác hải sản trên biển. Trong chương trình lễ, ngư dân địa phương tổ chức các nghi thức cúng tế, hát bả trạo… Khu lăng cá Ông (nội và ngoại tự) có diện tích 700m2. Công trình có kinh phí khoảng 300 triệu đồng, được xây dựng từ sự đóng góp của những người con Bình Minh xa quê cũng như nhân dân trong và ngoài thôn Bình Tịnh.

N.Q.VIỆT