Trưng bày 124 bức ảnh về đền tháp Chăm khu vực Nam Trung Bộ

QUỐC TUẤN |

Cuối tuần qua, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng khai mạc triển lãm kết nối đền tháp Chăm Nam Trung Bộ và trưng bày gốm Chăm Bình Định. Triển lãm đã trưng bày 124 bức ảnh của 17 di tích Chăm nằm trải dọc duyên hải Nam Trung Bộ ở 6 tỉnh: Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Các bức ảnh do Bảo tàng Điêu khắc Chăm phối hợp với nhà khảo cổ Hồ Xuân Tịnh sưu tầm và thực hiện. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 31.3.2019.

Dịp này, bảo tàng cũng tổ chức trưng bày 80 hiện vật gốm Chăm Bình Định với 3 loại hình cơ bản: gốm trang trí kiến trúc, gốm trang trí đền tháp và gốm gia dụng tráng men khai quật trong các khu lò gốm cổ tại Bình Định có niên đại từ thế kỷ IV đến thế kỷ XV.

QUỐC TUẤN