Trưng bày gần 50 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng

NGUYỄN VĂN SƠN |

(QNO) - Từ ngày 1 đến 4.10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng Quảng Nam tổ chức trưng bày gần 50 hình ảnh, tư liệu và nhiều hiện vật quý được sưu tầm về chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, Quyền Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nhân kỷ niệm 140 năm ngày sinh của cụ Huỳnh (1.10.1876 - 1.10.2016).

Hoạt động nhằm khẳng định, tôn vinh trí tuệ, đạo đức, nhân cách, tinh thần yêu nước và tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng; tri ân những công lao, đóng góp to lớn của cụ Huỳnh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời phát huy và giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống hiếu học và ý chí cách mạng để thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với đất nước, dân tộc.

NGUYỄN VĂN SƠN