Trưng bày hình ảnh, hiện vật văn hóa dân tộc Co

NGUYỄN VĂN SƠN |

Nhân Ngày di sản văn hóa Việt Nam, sáng 6.12, tại nhà truyền thống quảng trường Trung tâm Văn hóa huyện Bắc Trà My, Bảo tàng Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện tổ chức trưng bày chuyên đề “Một số hình ảnh, hiện vật văn hóa dân tộc Co” nhằm giới thiệu về văn hóa dân tộc Co trên vùng Trường Sơn - Tây Nguyên với hơn 30 hiện vật, 80 hình ảnh tiêu biểu về đời sống sản xuất, sinh hoạt văn hóa, lễ hội, nhạc cụ truyền thống…

Bắc Trà My là huyện miền núi có nhiều dân tộc anh em sinh sống, với những di sản văn hóa vô cùng phong phú, độc đáo, riêng biệt. Tuy nhiên hiện nay những di sản văn hóa của các dân tộc có nguy cơ bị mai một. Thông qua các hình ảnh, hiện vật trưng bày nhằm bảo tồn và tôn vinh những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Co, đồng thời tuyên truyền ý thức giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp. Đợt trưng bày sẽ kéo dài đến ngày 9.12.

NGUYỄN VĂN SƠN