Trưng bày hình ảnh tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

BẢO TRÂN |

Từ ngày 22 đến 24.11, tại trụ sở UBND xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ), Bảo tàng tỉnh phối hợp trưng bày hình ảnh tư liệu chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Triển lãm trưng bày hơn 150 ấn phẩm, tư liệu bao gồm: các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt nhà nước Việt Nam đương thời, ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; một số tư liệu, ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn và xuất bản từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bộ sưu tập 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa do Việt Nam, phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay. Đáng chú ý là 4 cuốn atlas do nhà Thanh và Chính phủ Trung Hoa Dân quốc xuất bản gồm: Trung Quốc địa đồ (xuất bản năm 1908), Trung Quốc toàn đồ (1917), Trung Hoa bưu chính dư đồ (1919) và Trung Hoa dư chính bưu đồ (1933).

Đến nay Bảo tàng tỉnh đã tổ chức trưng bày lưu động tại 9 huyện, thị xã trên toàn tỉnh về chủ đề trên.

BẢO TRÂN