Trưng bày Mộc bản triều Nguyễn tại Hội An

ĐỖ HUẤN |

Nhân kỷ niệm 19 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999 - 4.12.2018), tại Vườn tượng An Hội, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV - Đà Lạt tổ chức trưng bày tư liệu lưu trữ với chủ đề “Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong lịch sử qua Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”. Tư liệu được trưng bày gồm ảnh chụp bản gốc, bản dập tài liệu, Mộc bản triều Nguyễn và 20 phiên bản mộc bản đang lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV. Các tư liệu trưng bày góp phần giới thiệu, thông tin đến người dân và du khách Di sản tư liệu thế giới Mộc bản triều Nguyễn; nâng cao hiểu biết của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử của dân tộc, đất nước và nghĩa vụ đoàn kết xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

ĐỖ HUẤN