Trùng tu tháp cổ Mỹ Sơn

T.D |

Ông Phan Hộ - Trưởng ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn cho biết, ngày 16.4.2015, đoàn chuyên gia Ấn Độ sẽ đến Mỹ Sơn để khảo sát lần cuối, chọn khu tháp cổ có nguy cơ cao bị sụp đổ để thực hiện dự án trùng tu vào tháng 6.2015. Dự án này được thực hiện theo biên bản ghi nhớ về bảo tồn và trùng tu các công trình kiến trúc Chàm tại Mỹ Sơn giữa Chính phủ Việt Nam và Ấn Độ. Tổng kinh phí trùng tu đợt này khoảng 3 triệu USD.

Di tích Mỹ Sơn có nhiều đền tháp, phế tích đã bị hư hỏng nặng nề. Trong đó các tháp B3, B5 và F1 luôn đối diện với nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, nhất là tháp B3 đang nghiêng lún về phía tây nam với nhiều khe nứt sâu.

T.D