Tu bổ giếng cổ ở Hội An

ĐỖ HUẤN |

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An vừa bàn giao mặt bằng thi công tu bổ cấp thiết một số giếng cổ trong khu phố cổ thuộc địa bàn 2 phường Minh An và Cẩm Phô (TP.Hội An). Tổng kinh phí đầu tư tu bổ hơn 72 triệu đồng, từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung của ngân sách thành phố. Thời gian hoàn thành tu bổ dự kiến 45 ngày.

Giếng cổ là loại hình di tích tiêu biểu, là một bộ phận của di sản văn hóa vật thể trong quần thể di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An, góp phần tạo nên những giá trị văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng và sinh hoạt đặc biệt của đô thị thương cảng xưa.

ĐỖ HUẤN