Tu bổ khẩn cấp 4 di tích ở Hội An

QUỐC HẢI |

Cùng với việc thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí tu bổ cấp thiết 2 di tích Yến nghệ tổ miếu tại xã Cẩm Thanh và Nhà lao Hội An, UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương và phê duyệt cơ chế hỗ trợ trùng tu khẩn cấp 4 di tích có nguy cơ sụp đổ tại khu phố cổ Hội An trong năm nay theo cơ chế Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí, trong đó tỉnh 40%, thành phố 60% (các di tích này đang được địa phương lựa chọn).

Được biết, nằm trong dự án “Đầu tư tu bổ khẩn cấp các di tích có nguy cơ sụp đổ trong khu phố cổ”, từ năm 2005 đến nay, tại Hội An đã triển khai tu bổ, trùng tu gần 100 di tích - nhà ở từ nguồn vốn ngân sách 40% của tỉnh, 60% của thành phố. Từ ngân sách nhà nước và tài trợ của các tổ chức quốc tế hơn 100 tỷ đồng, hơn 200 lượt di tích thuộc sở hữu nhà nước cũng đã được trùng tu với mức bình quân mỗi năm khoảng 7 tỷ đồng.

QUỐC HẢI