Tu bổ khẩn cấp 7 di tích tại khu di sản văn hóa thế giới Hội An

BẢO LÂM |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt cơ chế tạm ứng ngân sách tỉnh cho vay để tu bổ 7 di tích thuộc dự án đầu tư tu bổ khẩn cấp di tích có nguy cơ bị sụp đổ tại khu di sản văn hóa thế giới Hội An. Tổng dự toán kinh phí tạm ứng hơn 2,58 tỷ đồng, lãi suất 0% (tuy nhiên, trường hợp quá hạn mà chưa hoàn trả thì thu lãi theo mức lãi suất tiền vay quá hạn được áp dụng tại các ngân hàng thương mại tại thời điểm phát sinh nợ quá hạn). Mức tạm ứng quy định tối đa không quá phần vốn chủ sở hữu di tích phải đầu tư theo quy định của UBND tỉnh; thời gian tạm ứng và hoàn trả 3 năm kể ngày cho tạm ứng. UBND tỉnh giao UBND TP.Hội An chủ trì thực hiện cơ chế tạm ứng nêu trên.

Bảy di tích được tạm ứng ngân sách để tu bổ đợt này gồm các nhà số 67 Trần Phú, số 150 Trần Phú, số 51/2 Phan Châu Trinh, số 39 Tiểu La, số 26 Bạch Đằng, số 30 Bạch Đằng và số 14 Nguyễn Thị Minh Khai.

BẢO LÂM