Tuổi trẻ ký kết bảo vệ Mỹ Sơn

HOÀNG THƠ - T.MINH |

Đoàn thanh niên Ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn vừa phối hợp với Đoàn thanh niên các xã Sơn Viên, Quế Trung (Nông Sơn) và xã Duy Phú (Duy Xuyên) tổ chức ký kết văn bản kết nghĩa, cùng nhau bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (sáng kiến 3+1). Chương trình được tổ chức tại xã Sơn Viên, Nông Sơn (ảnh).

Ảnh: VĂN KHOA
Ảnh: VĂN KHOA

Theo nội dung ký kết, hàng năm sẽ có chương trình hành động giữa thanh niên các đơn vị trong công tác bảo vệ rừng, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức người dân cùng nhau bảo vệ Khu Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Sáng kiến 3+1 ra đời từ thực tế rừng đặc dụng Mỹ Sơn - Hòn Đền thuộc Khu Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn có vùng giáp ranh nằm trên địa giới hành chính 3 xã này. Việc đẩy mạnh liên kết sẽ góp phần hỗ trợ nhau trong công tác phối hợp, thông tin để cùng gìn giữ di sản.

HOÀNG THƠ - T.MINH