Văn hóa biển là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

N.Q.VIỆT |

(QNO) - Ngày 25.3, Trường Đại học Quảng Nam tổ chức hội thảo “Di sản văn hóa biển trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Q.V
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Q.V

Đây là hội thảo cấp quốc gia, thu hút 75 bài viết, tham luận của các học giả, nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa trên cả nước tham dự. Các tham luận tập trung vào 2 mảng vấn đề chính: nghiên cứu các giá trị văn hóa, phong tục, tập quán, lễ hội ở các vùng biển đảo thuộc dải duyên hải miền Trung; khai thác di sản văn hóa biển hướng tới phát triển du lịch ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

TS. Huỳnh Trọng Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam nêu rõ: “Dưới góc độ văn hóa học, vùng trọng điểm kinh tế miền Trung là nơi chứa đựng, bảo lưu những giá trị biển vô cùng phong phú, sống động, hun đúc qua nhiều thế hệ. Văn hóa biển đã trở thành nguồn lực góp phần vô cùng quan trọng vào sự phát triển của miền Trung trong thời gian qua. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển năng động về kinh tế, mặt trái của nó đã khiến cho nhiều giá trị văn hóa biển đứng trước nguy cơ mai một, tàn lụi, mất bản sắc. Với diễn đàn này, chúng tôi mong muốn các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu trao đổi học thuật, thảo luận các mảng vấn đề để đề xuất các giải pháp sát thực, áp dụng vào thực tiễn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa biển truyền thống mà cha ông ta đã gắng công gầy dựng, giữ gìn đến ngày nay”.

Bằng cách tiếp cận đa chiều với phương pháp luận khoa học, bài bản, các học giả đã bóc tách vấn đề, đánh giá những lợi thế, khó khăn, cơ hội cũng như thách thức. Qua đó đưa ra các gợi ý chính sách, đề xuất với tỉnh và Trung ương có các giải pháp căn cơ để giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa biển đối với phát triển kinh tế - xã hội.

N.Q.VIỆT