Xây dựng bộ chữ dân tộc Co và biên soạn sách dạy học tiếng Co

HOÀNG LIÊN |

Hôm qua 15.5, Sở Khoa học - công nghệ tổ chức nghiệm thu công trình khoa học “Nghiên cứu hoàn chỉnh bộ chữ dân tộc Co, biên soạn sách dạy và học tiếng Co”, do PGS-TS. Tạ Văn Thông (Viện Từ điển học và bách khoa thư Việt Nam) làm chủ nhiệm. Được thực hiện trong giai đoạn 2010 - 2014, nhóm đã chọn tiếng Co ở vùng Bắc Trà My để nghiên cứu trên cơ sở tham khảo tiếng Co ở một số vùng khác trên địa bàn Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum.

Đề tài đã tiến hành nghiên cứu ngữ âm tiếng Co, đề xuất hệ thống chữ (phiên âm, tự dạng La tinh) để ghi tiếng nói của dân tộc Co. Nhóm nghiên cứu cũng đã biên soạn bộ sách gồm 3 quyển phục vụ cho việc dạy và học tiếng Co gồm: Ngữ vựng Việt - Co, Co - Việt với 6.000 đơn vị ngữ âm; Ngữ pháp tiếng Co (gồm 5 chương, 187 trang) miêu tả tiếng Co ở một số khía cạnh căn bản: ngữ âm, chữ viết, cấu tạo từ, từ loại, câu; Sách tiếng Co gồm 231 trang, 61 bài, gồm 2 phần chính: giới thiệu chung về tiếng Co, biên soạn những đoạn hội thoại tiếng Co và dịch sang tiếng Việt (được xem là cuốn sách giáo khoa phục vụ việc dạy và học tiếng Co).

Đây là công trình nghiên cứu, biên soạn giàu tính khoa học và thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Co. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, xếp loại xuất sắc và đề xuất hướng hoàn thiện, tiến tới xuất bản sách và băng đĩa phục vụ nhu cầu dạy và học tiếng Co.

HOÀNG LIÊN