Xếp hạng 9 di tích cấp tỉnh

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định xếp hạng đối với 9 di tích lịch sử cấp tỉnh. Đó là các di tích: địa điểm chiến thắng T'râm (xã A Xan, Tây Giang); Văn thánh Thăng Bình (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình); nhà thờ tiền hiền làng Hiền Lương (xã Bình Giang, Thăng Bình); địa điểm vụ thảm sát Bình Ninh (xã Điện Nam Bắc, Điện Bàn); nhà thờ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi (xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn); địa điểm miếu Thành Hoàng (xã Điện Trung, Điện Bàn); đình làng Gia Cát (xã Quế Phong, Quế Sơn); đình làng Phúc Khương (xã Đại Cường, Đại Lộc); căn cứ Huyện ủy Bắc Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (xã Tam Lãnh và xã Tam Lộc, Phú Ninh). 

CHÂU NỮ