Xếp hạng Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình làng An Long

HẢI HÀN |

UBND tỉnh vừa ra quyết định công nhận đình làng An Long (xã Quế Phong, Quế Sơn) là Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Di tích đình làng An Long được xây dựng vào cuối thế kỷ XVII, là nơi thờ phụng các vị Tiền hiền và Hậu hiền của làng, những người có công giúp nước, phù trợ cho nhân dân, được nhân dân tôn kính. Trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đình làng An long cũng là địa điểm tập luyện của thanh niên yêu nước trong làng, chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám năm 1945; là nơi các đơn vị bộ đội chủ lực đóng quân thời chống Pháp; nơi được chọn làm điểm chữa thương cho cán bộ, chiến sĩ cách mạng trong những năm 1948 - 1950…

Trải qua thăng trầm lịch sử và bom đạn chiến tranh, ngôi đình cổ đã bị phá hủy và xuống cấp trầm trọng. Nhằm giữ gìn tôn tạo nét văn hóa tâm linh cũng như giá trị lịch sử, nhân dân trong làng và các nhà hảo tâm đã đóng góp công sức, tiền của để tôn tạo, xây dựng lại ngôi đình, với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng.

HẢI HÀN