Chuyện một lớp học

MỸ LINH - THÁI CƯỜNG |

(QNO) - Lớp học đặc biệt do những anh bộ đội biên phòng, các chị ở hội phụ nữ mở ra, dành cho các bạn từ 10 đến 28 tuổi, bạn có tin không? Đặt chân đến lớp học này, các bạn ấy mới lần đầu được dạy đánh vần, tự tay cầm phấn vẽ nên con chữ....