Đa dạng cách vận động đồng bào miền núi tham gia BHXH tự nguyện

ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN |

(QNO) - Để nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về chính sách BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều cách thức vận động, tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với điều kiện miền núi. Từ đó giúp tăng số lượng người tham gia BHXH tự nguyện ở các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.