"Đặc sản" bài chòi Quảng Nam

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONINE BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Từ một trò chơi bài thông thường, kết hợp với diễn xướng, cho đến khi bài chòi trở thành một loại hình sân khấu ca kịch như hôm nay và đang được xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận là di sản phi vật thể, bài chòi đã trải qua quá trình dài để vận động, phát triển...

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONINE BÁO QUẢNG NAM