Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện cho người dân

TH-BQN |

(QNO) - Thời gian qua, công tác tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân trên địa bàn tỉnh được Công ty Điện lực Quảng Nam thường xuyên quan tâm với nhiều biện pháp tích cực. Qua đó, giúp khách hàng và người dân đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao thế, góp phần phòng tránh và hạn chế sự cố xảy ra, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản người dân.