Điện lực Quảng Nam triển khai các dịch vụ điện theo phương thức điện tử

VIỆT HẢO - VĨNH LỘC |

(QNO) - Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử là chủ trương lớn của Chính phủ được ngành điện áp dụng thời gian qua nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và mang đến tiện lợi cho khách hàng.

TAGS