Đổi rác thải nguy hại lấy quà

PHAN VINH - MINH THÔNG - TÂM LÊ |

(QNO) - Thay đổi thói quen sinh hoạt - dù là thói quen nào cũng là khó. Nhưng với cách làm của Đoàn Thanh niên xã Sơn Viên (huyện Nông Sơn): đổi rác thải nguy hại lấy quà đã làm thay đổi thói quen khá nhiều người, là cách thích ứng biến đổi khí hậu hữu ích của cộng đồng. 

TAGS