Giải quyết hậu quả cho sự buông lỏng quản lý, bảo vệ rừng

PHAN VINH - HỮU PHÚC |

(QNO) - Do buông lỏng quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian dài nên hàng trăm héc ta đất rừng phòng hộ Phú Ninh (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam) bị người dân lấn chiếm và trồng cây trái phép. Tình trạng này làm cho các ban ngành của tỉnh phải “đau đầu” vì giải quyết hậu quả.