Gìn giữ báu vật của làng

ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN |

(QNO) - Ngày những người dân thôn Đồng Cố cũ (nay là thôn Tú Mỹ, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) phát hiện ra bầy voọc, không ai bảo ai, họ bảo nhau cùng bảo vệ đàn voọc, xem chúng là những người bạn dễ thương trên nương rẫy… Cho đến khi các chuyên gia vào cuộc, mọi người mới hay đó là những báu vật sống của làng, đó chính là đàn voọc chà vá chân xám - loài linh trưởng quý hiếm được bảo vệ, bảo tồn nghiêm ngặt trong Sách Đỏ.


TAGS