Giỏ nhựa ra chợ

PHAN VINH - QUÂN HỒ |

(QNO) - Để từng bước hạn chế lượng rác thải trong dân, xây dựng trong họ ý thức trách nhiệm với môi trường, UBND xã Bình Minh (huyện Thăng Bình) những ngày qua đã phát động ngày hội "Nói không với rác thải nhựa”. Đáng mừng là người dân bước đầu đã hưởng ứng nhiệt tình.