Hiệu quả của hệ thống điện mặt trời áp mái

TH-BQN |

(QNO) - Phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái là giải pháp chiến lược được Chính phủ khuyến khích nhằm giảm áp lực cho ngành điện, giúp cân bằng ổn định cung cấp điện, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình. Với sự hỗ trợ, tạo thuận lợi của Công ty Điện lực Quảng Nam, ngày càng có nhiều hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mắt trời áp mái.