Kết nối du lịch Quảng Nam - Thanh Hóa

PHAN VINH - THÀNH CÔNG |

(QNO) - Những năm gần đây, mối giao lưu, kết nghĩa giữa hai tỉnh Quảng Nam và Thanh Hóa ngày càng gắn bó mật thiết. Trong đó, những sự hỗ trợ, học tập các mô hình, kinh nghiệm về phát triển về du lịch ngày càng phát huy hiệu quả, qua đó nhiều dấu ấn trên lĩnh vực này của Quảng Nam đã có mặt trên đất Thanh Hóa...