Nan giải bài toán mặt bằng trong xây dựng cơ bản ở Tiên Phước

PHAN VINH - QUÂN HỒ |

(QNO) - Ách tắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là bài toán nan giải nhất trong việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh những năm qua. Điều này không những làm chậm tiến độ các công trình mà còn gây ra nhiều hệ lụy khác trong công tác quản lý dự án. Ghi nhận của truyền hình online Báo Quảng Nam từ các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Tiên Phước.