Nỗ lực giữ rừng ven biển

PHAN VINH - QUÂN HỒ |

(QNO) - Những năm qua, hàng ngàn hecta diện tích rừng phòng hộ với chức năng chắn cát ven biển và ngăn sa mạc hóa ở các xã vùng đông huyện Thăng Bình đã phát huy được hiệu quả. Có được những kết quả đó là nhờ sự quyết liệt vào cuộc, nỗ lực gìn giữ, bảo vệ của các địa phương và ban ngành liên quan.

 

TAGS