Tây Giang - nhiều khó khăn trong năm học mới

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM  |

(QNO) - Cho đến thời điểm này, hơn 5.000 học sinh các cấp học ở huyện miền núi Tây Giang đã bước vào năm học mới, việc dạy học đang dần ổn định nhưng nhiều khó khăn vẫn đang chờ phía trước. Đó là học trăm học sinh bị cắt kinh phí hỗ trợ ăn học và bán trú, thiếu khá nhiều giáo viên, cộng thêm tình hình trường lớp chưa đảm bảo…

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM