Tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe cho học sinh

ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN |

(QNO) - BHYT học sinh là quy định bắt buộc, nhưng với chính sách mang tính nhân văn, cách thực hiện linh hoạt nên nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác này.

TAGS