Tiên Phước khắc phục những hạn chế trong quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản như thế nào?

TH-BQN |

(QNO) - Thực hiện nội dung chỉ đạo tại Công văn số 4843/UBND-NC của UBND tỉnh về việc chỉ đạo xử lý kết luận thanh tra công tác quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, UBND huyện Tiên Phước đã tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân sai phạm, và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn như thế nào. Ông Hường Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam.

 

TAGS