Trợ giúp người khuyết tật

TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Quảng Nam hiện có hơn 37 ngàn người khuyết tật, hầu hết gặp khó khăn trong đời sống. Thời gian quan, Dự án “Vượt lên tất cả” của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Tổ chức Trung tâm Quốc tế (IC) góp phần trợ lực cho người khuyết tật trong quá trình vận động, vươn lên ổn định cuộc sống.

TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM