Vì sao nhiều cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc?

TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Gần đây, nhiều cán bộ kiểm lâm của tỉnh cùng làm đơn xin nghỉ việc với lý do sức khỏe không đảm bảo, áp lực cao với trách nhiệm giữ rừng...

Giữa thời điểm rừng ở Quảng Nam đang “chảy máu”, không ít cán bộ kiểm lâm liên đới trách nhiệm nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc nên một số người xin nghỉ việc trở thành vấn đề “nóng” với nhiều suy nghĩ khác nhau.

TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM