Video: Báo Quảng Nam và những người bạn đồng hành

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Hai mươi năm trưởng thành, Báo Quảng Nam có những bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Nhiều đối tác là các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã đồng hành, tham gia phát triển kinh tế báo chí và tài trợ các hoạt động vì cộng đồng do Báo Quảng Nam thực hiện. Mời bạn đọc xem phóng sự truyên hình nhân dịp Báo Quảng Nam tổ chức gặp mặt các đối tác diễn ra hôm nay (9.6).

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM