Video: Bước chuyển nông thôn mới

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Năm 2011, khi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện, nhiều chính sách, chủ trương ưu đãi đầu tư vào nông thôn đã làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn Quảng Nam: nhiều nơi xuất hiện cánh đồng hiệu quả kinh tế cao, đường sá rộng mở khang trang, thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng bài bản. Đáng nói hơn, chính sách hợp lòng dân này đã huy động toàn xã hội vào cuộc, người dân trở thành chủ thể trong bước đường xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Thực hiện: TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM