Video: Chậm cấp "sổ đỏ" cho nông dân sau dồn điền đổi thửa

Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - VĂN VIỆT |

(QNO) - Dồn điền đổi thưa là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nhằm đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp, phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế ở mỗi địa phương, ứng dụng KHCN nâng cao năng suất, chất lượng, tăng thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến nay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân vẫn còn khá chậm chạp.

Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - VĂN VIỆT