Video: Chăm lo tốt sức khỏe học sinh - sinh viên

Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO -  |

(QNO) - Hiện trên địa bàn Quảng Nam, tỷ lệ sinh viên - học sinh tham gia bảo hiểm y tế chiếm hơn 91% (trong năm học 2016-2017). Đây là kết quả khá ấn tượng, góp phần quan trọng vào việc tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên toàn tỉnh. Tham gia vào BHYT cũng giúp cho học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - DIỄM LỆ