Video: Chiếc cầu khát vọng (tập 1)

Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam |

(QNO) - Cầu Cửa Đại hoàn thành, đưa vào sử dụng là một mắt xích quan trọng trong tuyến đường ven biển quốc gia, giữ vai trò đột phá và có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với an ninh, quốc phòng và cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, mà còn có ý nghĩa về mặt chính trị, kinh tế - xã hội, vừa khẳng định một chủ trương đầu tư đúng đắn, phù hợp với ý nguyện chính đáng của nhân dân, vừa tạo động lực mới để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội phía Nam Hội An nhằm phát triển lan tỏa các ngành dịch vụ, du lịch và đô thị vùng Đông ven biển của Quảng Nam.

Thực hiện: Truyền hình online Báo Quảng Nam