Video: Chung tay lo tết

Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - LÊ DIỄM |

(QNO) - Tết đến xuân về, cùng với nhiều ngành, nhiều đoàn thể khác, Bảo hiểm xã hội Quảng Nam không quên dành nhiều tình cảm từ đóng góp của tập thể đơn vị sẻ chia với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động xã hội. Mới đây là hỗ trợ nhân dân xã Tư (Đông Giang) nhiều phần quà Tết ý nghĩa, chăm lo phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ VNAH.

Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO - LÊ DIỄM