Video: Cụ Huỳnh giữa lòng dân

Thực hiện: XUÂN THỌ |

(QNO) - Đã hơn 140 năm sau ngày cất tiếng khóc chào đời, và gần 70 mùa thu thôi hiện diện cõi trần, nhưng chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng vẫn để lại niềm nhớ thương sâu sắc trong lòng nhân dân. Cụ Huỳnh - một cách gọi gần gũi mà thân thương, là một con người mà thẳm sau trong tâm khảm bao thế hệ người dân nước Việt, vẫn hiện diện với một nhân cách cao khiết, dung dị, hết lòng vì nước thương dân.

Thực hiện: XUÂN THỌ