Video: Đại Lộc - triển vọng huyện nông thôn mới

Thực hiện: THÂN VĨNH LỘC - HOÀNG LY |

        (QNO) - Với một xã nông thôn mới đã về đích và 8 xã đạt từ 12 – 16 tiêu chí, huyện Đại Lộc đang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020, tạo tiền đề trở thành huyện công nghiệp trong những năm đến, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xứng tầm là trung tâm của các huyện Tây Bắc của tỉnh.

Thực hiện: THÂN VĨNH LỘC - HOÀNG LY